Algemene voorwaarden verhuur geboorteborden en ooievaarsnesten


Algemeen

De Feestkade verhuurt aan de huurder voor de overeengekomen huurperiode één of meerdere borden of ooievaarsnesten. De huurder zal het bord of het ooievaarsnest gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en alleen op het opgegeven adres gebruiken. De huurder is verantwoordelijk voor het bord of het ooievaarsnest gedurende de huurperiode en dient zorg te dragen voor bescherming van het bord/het ooievaarsnest tegen diefstal, vandalisme en/of andersoortige schade zoals tijdens vervoer, weersomstandigheden, verplaatsing etc. Het bord of het ooievaarsnest is en blijft eigendom van De Feestkade en mag door de huurder niet uitgeleend worden aan derden. Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het bord of het ooievaarsnest aan te brengen dan wel te dupliceren. 

Reservering en betaling

Een bord of ooievaarsnest kan telefonisch of via email worden gereserveerd. Na reservering ontvangt de huurder van De Feestkade naast de reserveringsbevestiging en de factuur tevens de algemene voorwaarden. Het verschuldigde factuurbedrag dient te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van De Feestkade voordat de betalingstermijn is verstreken en voordat de reserveringsperiode ingaat. Bij het reserveren bij De Feestkade gaat de huurder tevens akkoord met de algemene voorwaarden van De Feestkade. De huurperiode kan worden verlengd mits het bord/het ooievaarsnest niet opnieuw verhuurd is. 

Annuleren
Annuleren van de order is kosteloos mogelijk tot 7 dagen voor de reserveringperiode ingaat (2 weken voor de uitgerekende datum). Het eventueel reeds betaalde en door De Feestkade ontvangen factuurbedrag zal in dit geval door De Feestkade worden geretourneerd. Bij annulering tijdens de reserveringsperiode is door de huurder 50% van het huurbedrag verschuldigd. Van het eventueel reeds betaalde en door De Feestkade ontvangen factuurbedrag zal De Feestkade in dit geval 50% van het huurbedrag retourneren.
 

Retourneren bord of ooievaarsnest

Indien het bord of het ooievaarsnest buiten de schuld van De Feestkade niet op de afgesproken einddatum van huurperiode wordt terug gebracht, zal € 7,50 per dag in mindering worden gebracht op de borg. Voor te laat retour brengen op dezelfde dag (15 min. te laat of langer) zal € 5,- worden ingehouden.  Indien het bord of het ooievaarsnest voor de einddatum wordt terug gebracht zal er geen verrekening plaatsvinden. 

Borg
De borg dient vooraf te worden overgemaakt op de bankrekening van De Feestkade. Bij het retourneren van het geboortebord/ooievaarsnest ontvangt u de borg binnen 3 werkdagen retour op uw rekening. Eventuele schade en/of de kosten van extra huurdagen zullen worden verrekend met de borg. De borg bedraagt voor ieder bord € 25,-.
 De borg voor het ooievaarsnest bedraagt € 50,-.

Overmacht
Mocht De Feestkade onverhoopt, als gevolg van overmacht, niet in staat zijn om het gereserveerde bord of het ooievaarsnest te leveren, dan heeft de huurder het recht om in overleg met De Feestkade op dat moment een ander beschikbaar, bord of ooievaarsnest uit te zoeken; hierbij zal 50% van de kosten in mindering gebracht worden. Mocht dit geen passende oplossing bieden, dan wordt het reeds betaalde factuurbedrag door De Feestkade teruggestort.


Schade/diefstal
Indien het bord of het ooievaarsnest beschadigd is zal De Feestkade naar alle redelijkheid en billijkheid de kosten van de reparatie bepalen en verrekenen met de borg. Indien het schadebedrag hoger uitvalt dan de borg dan ontvangt u voor dit verschil een rekening die binnen 14 dagen na ontvangst betaald dient te worden. Bij diefstal moet de huurder er alles aan doen om het bord/dhet ooievaarsnest terug te bezorgen, mocht dit niet het geval zijn zal er een vervangingsboete betaald moeten worden.

 Cookies helpen ons onze services te leveren. Door onze services te gebruiken, geeft u aan akkoord te gaan met ons gebruik van cookies. OK